vochtige kelder waterdicht te maken

Eens je de oorzaken van vocht in de kelder gevonden hebt, kunnen we overgaan tot de methodes om de kelder voor goed waterdicht te maken. Er zijn hiervoor meerdere methodes.

Drainage aan de binnenzijde. 
Zulke systemen kunnen moeilijk beschouwd worden als oplossingen voor een waterdichte kelder, maar ze maken deel uit van het proces om tot dat resultaat te komen. Deze systemen verwijderen het water dat zich onder de keldervloer en rond de fundering ophoopt. Het bestaat uit een drainagepijp aangesloten op een pvc-buis en een dompelpomp. Gespecialiseerde hulp is hierbij wel sterk aangeraden omdat het installeren van een drainagesysteem onder je keldervloer niet zonder gevaar is. Indien het slecht geplaatst is kan het meer dan enkel het water verwijderen en komen er misschien stabiliteitsproblemen.

Buitenzijde waterdicht maken:
Dit heeft als doel het water tegen te houden vooraleer het de buitenzijde van de kelder of fundering bereikt. Zo wordt de buitenste schil zoveel mogelijk gespaard van water. Het IBC (International Building Code) erkent dan ook deze techniek om de structuur van gebouwen te beschermen. Het zo tegengehouden water dient weg van de fundering gestuurd te worden of richting een drainage of pompsysteem.

Insmeren met waterdichte producten.
Hier dient men altijd enorm waakzaam te zijn. Er bestaan vele producten die dit verkondigen maar meer dan de luchtvochtigheid onder controle houden, zullen ze in de praktijk niet doen. Zij falen immers om het insijpelend water permanent tegen te houden dat onder hydrostatische druk staat. Deze producten zijn wel goed om bijvoorbeeld op poreus metselwerk aan te brengen omdat die goed absorberen. Het verhinderd dan verdere verbrokkeling en scheuren aan de oppervlakte.

Mengsels op basis van polymeren zijn wel zeer geschikt om een kelder waterdicht te maken en te houden. Ze hebben een erg lange levensduur en zijn bestand tegen de meest zure bodems. Ze kunnen makkelijk op muren worden aangebracht.
Bentoniet is een kleisoort bestaande uit deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond (en dus ook uw kelder) waterdicht kunnen maken