Kelder waterdicht makenEen kelder dient perfect waterdicht te zijn en te blijven. Afhankelijk van de grondwaterspiegel varieert de moeilijkheid en de kost om dit te verwezenlijken. Hoe lager het grondwaterpeil, hoe goedkoper de oplossing zal zijn.

Laag grondwaterpeil
Indien de vloerplaat van de kelder lager ligt dan de hoogste grondwaterspiegel kan je normaalgezien geen problemen krijgen met opstijgend water dat via de keldervloer naar binnen dringt. Men dient wel rekening te houden met sijpelwater dat via de keldermuren kan komen. Daarvoor wordt met een metselmortel best eerst het metselwerk gecementeerd.
Indien gevreesd wordt voor zettingsscheuren of tijdelijk stuwend water, zijn zelfklevende dichtingsmembramen of plastische bitumenderivaten meer geschikt dan andere vloeibare producten. Nauwkeurig te werk gaan zal zijn vruchten afwerpen. Op minder regelmatige ondergronden zullen vloeibare producten wel beter tot hun recht komen. Voorgevormde of zelfklevende producten kunnen immers niet alles volledig invullen. Wil je drainagematten of noppenfolies gebruiken om het sijpelwater tegen te houden, moet je je er van bewust zijn dat deze nooit volledig waterdicht zijn. Combineren met andere waterdichtingssystemen is bijgevolg aangeraden.
Noppenmatten vervaardigd uit polyethyleen zijn nog een alternatieve oplossing. Kies dan wel matten die dubbel genopt zijn en een verticale drainagesleuf hebben. Deze zijn ook ter hoogte van de overlappingen waterdicht, niet onbelangrijk om doorsijpelend water tegen te houden. Verder kan ook gedacht worden om een drainage aan te leggen maar dit is zeker niet noodzakelijk.

Hoog grondwaterpeil
Voor kelders waarbij de grondwaterstand wel hoger ligt dan de vloer zijn de oplossingen iets moeilijker en duurder. Behandel de wanden tot op een hoogte die overeenkomt met het hoogst te verwachten grondwaterniveau. Om zeker te zijn neem je nog 20cm extra. Boven deze hoogte kan je eenzelfde behandeling doen als hierboven beschreven voor kelders met een laag grondwaterniveau. Waterdichtingsproducten zijn relatief duur en het is belangrijk dat je ze goed gebruikt om enige narigheid achteraf te voorkomen. Als je het dus zelf wilt uitvoeren volg je dus best heel nauwkeurig de raadgevingen van de fabrikant.
Van groot belang is het voorbereidende werk. Zowel bij nieuwbouw als bij oude dienen de verfresten, mortelresten en ander vuil verwijderd te worden vooraleer er met de werken gestart kan worden. Chemische reinigingsmethoden worden hierbij aanbevolen. Kijk ook eerst eens of de voegen nog gezond zijn want anders zullen deze eerst uitgekapt moeten worden om opnieuw te voegen. Dat de voegen in een goede staat verkeren is immers eveneens van groot belang voor een goed resultaat.

behandelen van de binnenzijde
De binnenzijde van een kelder behandelen geeft geen garantie en wordt dus best ook bekeken als allerlaatste optie. Bij oude kelders is dit vaak echter de enige oplossing. Denk eraan dat je niet meer mag boren of schroeven in de muur en dat meubels ook best niet tegen de wand worden geplaatst. Indien je de ruimte wilt verven zal je moeten zorgen dat die geschikt is voor op kelderdichtingen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de aansluiting tussen vloer en wand. Openkappen, reinigen en daarna opvullen met een gepast product is het meest aangewezen. Indien mogelijk toch nog steeds een extra waterdichting aan de buitenzijde van de kelder ter hoogt van het maaiveld plaatsen